Vimatic Automation er specialiseret i gennemførelse af komplette løsninger indenfor industriel automation:

Vi arbejder med:
Vimatic Automation projekterer, fremstiller og installerer industrielle styresystemer til et bredt udsnit af applikationer i såvel indland som udland.

Vores løsninger er baseret på den mest moderne teknologi indenfor PLC-systemer, ofte overbygget med en PC-løsning i forbindelse med overvågning, logistik m.m. Vi arbejder med individuelt tilpassede løsninger, hvor kundens opgavespecifikation er udgangspunkt for det enkelte projekts udførelse.

Kompetence:
Vimatic Automation har mere end 20 års erfaring med gennemførelse af industrielle styringsprojekter, og vi har i dag opbygget en organisation af højt kvalificerede og erfarne medarbejdere, som sikrer et struktureret og veltilrettelagt projektforløb.

Kunden i centrum:
Vi lægger stor vægt på, at projektarbejdet gennemføres i tæt samarbejde med vores kunder. Gensidig tillid og loyalitet via et projekt er med til at sikre høj kvalitet i den endelige løsning. For at sikre et optimalt projektforløb arbejder vi ud fra den filosofi, at de medarbejdere, der er med ved projektopstart, også er med i hele projektforløbet frem til endelig aflevering og godkendelse hos slutkunden.

Alt i eget hus:
Alle aktiviteter i et projektforløb gennemføres internt af vores egne medarbejdere. Dette giver stor fleksibilitet og stor effektivitet i projektafviklingen.

Fokus på kvalitet:
Vi lægger stor vægt på, at vores løsninger lever op til vores kunders forventninger, og vi bruger derfor meget tid på at sikre – fra projektopstart og gennem hele projektforløbet – at de udarbejdede løsninger er i overensstemmelse med de specifikationer, som er udgangspunktet for projektet.
Ved projektets afslutning udarbejder vi udførlig dokumentation over alle indgående hardware- og softwarekomponenter.

 

Vimatic Automation

Vimatic Automation
Alsikevej 15
DK-8920 Randers NV
Phone +45 86 40 10 88
Fax +45 86 40 14 18
E-mail: info@vimatic.dk
 
  Dansk
  English