Rådgivning

Den teknologiske udvikling kræver viden og indsigt, når den optimale løsning skal findes til en given styringsopgave. Vimatic Automation udfører rådgivningsopgaver, hvor målsætningen er at definere den optimale løsning, såvel teknisk som økonomisk, på en given opgave.

Vores erfarne ingeniører sikrer, at de valgte løsninger har en høj teknisk standard og er nemt gennemførbare. En rådgivningsopgave afsluttes typisk med, at der udarbejdes et detaljeret løsningsforslag.

    
Hardwaredesign
I vores hardwaredesignafdeling udføres den projektering og udvikling, som ligger til grund for opbygningen af det samlede styresystem, herunder opbygning af eltavler og elektriske installationsarbejder. Gennem hele projektforløbet gennemføres en stram projektopfølgning for at sikre, at leveringstid og teknisk specifikation overholdes. Hardwaredesignarbejdet udføres hovedsageligt i projekteringssystemet E-PLAN eller El-CAD.
Softwaredesign

Vimatic Automation udvikler industriel software til en række forskellige PLC-systemer, f.eks. Siemens S7, Mitsubishi og Lenze. Vi har bred erfaring med anvendelse af PLC-systemer til mange forskelligartede opgaver, f.eks.:

  • Procesanlæg
  • Materialehåndtering
  • Specialmaskiner
  • Kommunikation
  • ID-systemer
  • Servosystemer
  • OP-paneler m.m.
Overvågningssystemer
I vores softwareafdeling udvikles endvidere PC-baserede systemer i forbindelse med f.eks. anlægsovervågning og logistik. Systemerne opbygges på systemsoftware fra f.eks. Wonderware InTouch og Siemens WinCC.
Tavlefremstilling
I vores tavleværksted, som ligger i umiddelbar tilknytning til vores projekteringsafdeling, fremstilles kundespecificerede eltavler, der ofte er baseret på PLC-teknologi.
Alle eltavler testes grundigt og CE-mærkes, før de forlader vores værksted.

Som alternativ til vores eget tavleværksted får vi fremstillet eltavler hos en kvalitetsleverandør i Polen.
 
    
Dokumentation
Ved projektafslutning udarbejder vi den endegyldige dokumentation for henholdsvis hardware og software. En veludført dokumentation er grundlaget for at kunne servicere anlægget korrekt.

Vi udarbejder ofte dokumentationer ud fra kundens ønske til dokumentationens opbygning og indhold.

    
Service
Når et projekt er afleveret til kunden, kan vi tilbyde at oprette en serviceaftale, der skal sikre en fremtidig stabil drift af anlægget. Serviceaftalen opbygges individuelt ud fra den enkelte kundes behov og ønsker.